Onkologia

Konsultacje specjalistyczne w zakresie:

  • diagnostyki i leczenia nowotworów łagodnych i złośliwych gruczołów piersiowych
  • badanie USG gruczołów piersiowych
  • diagnostyki i leczenia nowotworów łagodnych i złośliwych skóry (rak podstawnokomórkowy, rak kolczystokomórkowy, czerniak)
  • diagnostyka i leczenie stanów przednowotworowych i rzekomonowotworowych skóry
  • doradztwo w zakresie postępowania przed i pooperacyjnego
  • ponowna ocena preparatów histopatologicznych

ponad to:

  • chirurgiczne usuwanie zmian skórnych w tym raków skóry
  • chirurgiczne usuwanie nowotworów łagodnych skóry
  • chirurgiczne usuwanie łagodnych nowotworów piersi