Psychologia

  • Doradztwo rodzinne
  • Terapie indywidualne
  • Terapie partnerskie
  • Terapie grupowe
  • Terapie dzieci i młodzieży (pomoc w trudnym okresie adolescencji)
  • Leczenie zaburzeń nerwicowych
  • Leczenie depresji
  • Leczenie lęku
  • Leczenie uzależnień