Usuwanie zmian skórnych

Opis zabiegu:

Usunięcie zmiany skórnej lub podskórnej jest przeprowadzane w celach diagnostycznych, terapeutycznych lub celem poprawy wyglądu zewnętrznego i komfortu psychicznego. Zmiany skórne mogą mieć charakter łagodny lub złośliwy. Wybór metody usunięcia zmiany zależy od jej wielkości, kształtu, wyglądu, umiejscowienia oraz tego czy podejrzewana jest o złośliwy charakter. W każdym przypadku usunięcia zmiany skórnej lub podskórnej pozostaje blizna.

Przyjętymi metodami usunięcia zmian skórnych i podskórnych są:

  • chirurgiczne wycięcie z następczym zszyciem. Najczęściej wycięta zmiana jest wysyłana do badania mikroskopowego (histopatologia).
  • Inne metody usunięcia zmian nie pozwalające na następcze badanie histopatologiczne: peeling, elektorokoagulacja, zamrażanie ciekłym azotem, usunięcie przy pomocy lasera (np. laser CO2).

W przypadku chirurgicznego wycięcia zmiany wielkość rany zależna jest od wyżej wymienionych cech. Ubytek skóry po wyciętej zmianie jest zamykany poprzez zbliżenie brzegów rany do siebie i ich zszycie (zszycie pierwotne). W przypadku wycięcia dużych zmian, gdy zbliżenie brzegów rany nie jest możliwe, ubytek tkanki zastępowany jest przez przeniesiony z innego miejsca płat skóry. Wielkość blizny może być do ok. trzech razy większa niż wycinana zmiana w przypadku pierwotnego zszycia, lub większa w przypadku przenoszenia płata z innego regionu. Usunięcie szwów następuje najczęściej jednen/dwa tygodnie po przeprowadzonym zabiegu. W przypadku gdy rana nie została zszyta i goi się przez ziarninowanie (gojenie wtórne) całkowity czas zamknięcia ubytku skórnego może trwać kilka tygodni. Kształt blizny zależy od lokalizacji, kształtu zmiany, struktury skóry oraz od indywidualnych predyspozycji pacjenta.

Wskazania:

  • Znamiona barwnikowe i nie barwnikowe skóry ze wskazań medycznych lub kosmetycznych

Przeciwwskazania:

  • Uczulenia na środki miejscowo znieczulające
  • Infekcja (przeziębienie)
  • Brak współpracy z pacjentem

Zalecenia pozabiegowe:

Po zabiegu nie należy moczyć rany, unikać nadmiernych naprężeń skóry (ćwiczenia fizyczne) oraz spocenia. Wskazane codzienne przecieranie rany roztworem alkoholu lub oktenidyny (Octenisept). Zdjęcie szwów następuje po 7-14 dniach w zależności od okolicy.

Uwagi:

Wycięcie zmiany skórnej lub podskórnej jest najczęściej przeprowadzane w znieczuleniu miejscowym (ostrzyknięcie zmiany roztworem lignokainy lub innej substancji znieczulającej) lub regionalnym przez przeprowadzenie blokady nerwów zaopatrujących dany region ciała. W niektórych przypadkach istnieje konieczność przeprowadzenia ponownego zabiegu w związku z wynikiem badania histopatologicznego.