Specjaliści

Iwona Pniewska

Dr n. med. Iwona Pniewska  jest specjalistą II stopnia dermatologiem-wenerologiem, członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, wieloletnim pracownikiem w Klinice i Katedrze Dermatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest autorką licznych publikacji specjalistycznych oraz referatów wygłaszanych na zjazdach krajowych i zagranicznych. Jako jedna z pierwszych lekarzy w Polsce zajęła się badaniem dermoskopowym znamion barwnikowych, które do dzisiaj znajdują się w strefie jej szczególnych zainteresowań. Dr Iwona Pniewska zajmuje się dermatolgoią diagnostyczną, leczniczą, estetyczną oraz zabiegową. Temat pracy doktorskiej: Rola wirusów brodawczaka ludzkiego związanych z Epidermodysplasia Verruciformis (EV HPV) we wczesnej onkogenezie skórnej w populacji ogólnej. Promotor: Prof.dr hab.med. Sławomir Majewski.

Zakres: dermatologia lecznicza, dermatologia estetyczna, medycyna estetyczna, kosmetologia  

 

Agnieszka Gradzińska

Dr Agnieszka Gradzińska (Michalska) ukończyła studia na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uzyskała dyplom lekarza medycyny estetycznej w ramach studiów podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie pracuje jako rezydent i wykładowca w Klinice Dermatologicznej WUM w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami wydziałów lekarskich oraz English Devision. Jest członkiem Europejskiej Akademii Dermatolgoii i Wenerologii (EADV) i Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach, warsztatach oraz konferencjach krajowych i zagranicznych.

Zakres: medycyna estetyczna, kosmetologia, dermatologia lecznicza, dermatologia estetyczna  

 

ortopedia-e1372880542526Paweł Michalski

Dr n. med. Paweł Michalski jest specjalistą ortopedą-traumatologiem, wieloletnim pracownikiem Kliniki Ortopedii i traumatologii narządu ruchu Akademii Medycznej w Warszawie, od lat dziewięćdziesiątych szczególnie zainteresowany chirurgią kręgosłupa Szkolenia: Linkoping Szwecja Prof. Stig Aaro, Meinz-Niemcy Prof. Christof Hopf, Sydney-Australia Dr John Stephen i Bob Dickens Prof. Rober Taylor). Dr Michalski jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego, autorem licznych publikacji oraz referatów wygłaszanych na zjazdach krajowych i zagranicznych. Dr Michalski ma wieloletnie doświadczenie w chirurgii kręgosłupa, wykonuje ponad 100 operacji rocznie w tym: przednie i tylne sabilizacje kręgosłupa, wstawienie tzw. „sztucznego dysku”, plastyki garbu żebrowego i wiele innych.

Zakres: ortopedia, chirurgiamedycyna estetyczna  

 

mazurSławomir Mazur

Dr n. med. Sławomir Mazur jest chirurgiem-onkologiem, wieloletnim pracownikiem Centrum Onkologii-Insytut im. Marii Skłodowkiej Curie w Warszawie, szczególnie zainteresowany diagnostyką i leczeniem chorób sutka. Dr Mazur jest autorem licznych publikacji w prasie specjalistycznej. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w zjazdach krajowych i zagranicznych.

Zakres: onkologiachirurgia, ultrasonografia  

 

Lech Gradziński

Dr Lech Gradziński ukończył z wyróżnieniem studia medyczne na II Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie odbywa szkolenie specjalizacyjne z zakresu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w Zakładzie Radiologii w Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie. Do jego szczególnych zainteresowań należy diagnostyka ultrasonograficzna. Dr Gradziński stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych konferencjach i szkoleniach.

Zakres: ultrasonografia

 

dobrzynskaEwa Dobrzyńska

Ewa Dobrzyńska jest certyfikowanym spacjalistą psychologii klinicznej i psychoterapeutą. Ukończyła liczne szkolenia i staże w kraju i zagranicą (Francja) jako uczestnik i prowadzący. Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. w Klinice Nerwic IPiN. Prowadzi psychoterapię indywidualną, terapię par oraz psychoterapię grupową w podejściu integratywnym (w nurcie humanistycznym, psychodynamicznym, systemowym). Zapraszamy na treningi rozwoju osobistego i warsztaty umiejętności psychologicznych.

Zakres: psychologia