Telemedycyna

W związku z obecną sytuacją postanowiliśmy o uruchomieniu usługi teledermatologii, czyli konsultacji dermatologicznych on line.

Teledermatologia umożliwia:

  • leczenie przewlekłych chorób
  • ocenę skuteczności leczenia
  • przedłużenie leczenia (wystawienie e-recepty)
  • zmianę leków w przypadku braku poprawy
  • leczenie nowych pacjentów, w przypadku gdy na podstawie wywiadu i dostarczonych zdjęć możliwe jest postawienie rozpoznania